Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Serdecznie witam na stronie https://www.joast.pl

Administratorem strony jest Joanna Kasperek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joast Joanna Kasperek z siedzibą w Opolu (kod-pocztowy: 45-222), przy ul. Chabrów 94-96/57

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną wysyłając wiadomość na adres: biuro@joast.pl

 

Najważniejsze informacje w skrócie

 

Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Prowadząc swoją stronę korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics. Narzędzia te zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (m.in. takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy też przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami) i służą mi do udoskonalenia mojej witryny. Dzięki nim wiem jakie treści na mojej stronie interesują Cię najbardziej. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Ponadto, zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest oraz innych dostępnych na mojej stronie

Mogę osadzać na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu bedą wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited.

Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Więcej szczegółów?  

Dane osobowe

 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Joanna Kasperek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joast Joanna Kasperek z siedzibą w Opolu (kod-pocztowy: 45-222), przy ul. Chabrów 94-96/57

Cele, podstawy prawne a także okres przetwarzania danych osobowych wskazane są w poniżej przy każdej formie przekazywania danych.

Twoje Uprawnienia.

W związku z RODO posiadasz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Nie wszystkie powyższe prawa są bezwzględne, jednakże jedno z nich przysługuje ci zawsze. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, zawsze możesz  zwrócić się do mnie z prośbą o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy wysłać do mnie wiadomość na adres e-mail: biuro@joast.pl  

Bezpieczeństwo.

 

Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. Wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podejmuję zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.  

Odbiorcy danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję. Twoje dane przekazane mi w związku z kontaktem powierzam do przetwarzania następującym podmiotom:

H88 S.A.– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie  

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia.

Podanie danych osobowych umożliwiających zamówienie jest dobrowolne, ale niezbędne do jego złożenia i realizacji.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a także do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Zgodnie z przepisami podatkowymi istnieje obowiązek przechowywania faktur z Twoimi danymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Kontakt.

Wysyłając mi wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo, możliwe jest zamieszczenie innych danych osobowych w treści wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

Komentarze.

W przypadku udostępnienia komentarzy na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy może być obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu będzie odbywać się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, za wyjątkiem prośby o wcześniejsze usunięcie komentarza z bazy.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te będzie można realizować bezpośrednio w ramach konta użytkownika w systemie Disqus.  

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Cookies pozwalają na dopasowanie treści mojej witryny do Twoich potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz mojej witryny w celu optymalizacji działań.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN itp.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Każdy serwis społecznościowy posiada własną politykę prywatności.

Wideo i audio. Na mojej stronie mogę osadzać wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu będą wykorzystywane pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAdotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy SoundCloud Limited. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, nie odtwarzaj wideo lub audio.

Odtwarzając wideo lub audio, Google lub SoundCloud będziesz otrzymywać o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub SoundCloud, lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Zapraszam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz SoundCloud (https://soundcloud.com/pages/privacy).

Opracowując politykę prywatności korzystano z materiałów:  https://prakreacja.pl/

Joast Joanna Strzelecka

NIP 749 177 63 56
REGON 368080353
tel. +48 509 451 403
e-mail: biuro@joast.pl