Wyszukiwarka krajów

Wyszukiwarka krajów jest aplikacją wyszukującą dane geopolityczne na temat różnych państw. Dzięki niej możemy sprawdzić jaki obszar zajmuje dane państwo, jaka jest jego stolica, język, waluta oraz kraje graniczące, a także jaka jest jego nazwa w języku ojczystym. Po prawej stronie natomiast zamieściłam zdjęcia oraz ciekawostki z dziedziny kartografii. Co prawda niektóre urządzenia "trącą myszką", ale czy nie można spróbować cofnąć się w czasie, puścić wodze wyobraźni i jak dawni podróżnicy przemierzać przestrzenie ….

Aplikacja została wykonana m.in. z użyciem jQuery, Ajax i RESTful API. Dzięki API (interfejsowi programistycznemu aplikacji) udostępnionemu na stronie www https://restcountries.eu/ możemy korzystać z dużej bazy danych dotyczących różnych państw. Ze względu na fakt iż nie jest to polska baza danych proszę o wpisywanie nazw krajów w języku angielskim.Lista krajów


  • Brak danych

Kartografia kiedyś i dziś ...

Jak prosto zmierzyć odległość na mapie? - najprostszy sposób to przyłożenie cienkiego sznurka do mierzonej trasy, aby po rozprostowaniu przyłożyć go do podziałki liniowej i odczytać odległość ze skali albo zmierzyć go linijką i przeliczyć odległość na metry.

Na zdjęciu zegar słoneczny Petera Dollonda (żyjący w XVIII wieku w Anglii wynalazca i konstruktor przyrządów optycznych) tzw. zegar słoneczny inklinacyjny. Przyrządy tego rodzaju używane były powszechnie przez podróżników i żeglarzy, były bowiem w stanie wskazać im czas niezależnie od miejsca, w którym się znajdowali.