Ilustracja -  Wzgórza

Ilustracja „Wzgórza”
Użyte narzędzia: Painter 11 i Wacom Intous